Άγκυρα πρόσδεσης με συρματόσχοινο για τις ακριανές σειρές

Άγκυρα πρόσδεσης με συρματόσχοινο για τις ακριανές σειρές

(κατάλληλη για εδάφη με πέτρα)

Α/Α. Mέγεθος – Διασταση

  1. Μικρό  100mm X 160mm X3mm με συρματόσχοινο Φ4 X 80cm
  2. Μικρό  100mm X 160mm X3mm με συρματόσχοινο Φ4 X 100cm
  3. Μεσαίο 115mm X 200mm X3mm με συρματόσχοινο Φ4 X 100cm
  4. Μεσαίο 115mm X 200mm X4mm με συρματόσχοινο Φ4 X 120cm

Εργαλείο εγκατάστασης άγκυρας 120cm & 150 cm

Description

 

Find us on Social Media:

  

 

Subscribe to our channel: