Επίτονες

Επίτονες

Άγκυρες πρόσδεσης εγκαταστάσεων παλμέτας αμπέλου και άλλων δεντροκαλλιεργειών αντιχαλαζικών συστημάτων

Κατόπιν ζήτησης διατίθεται γαλμβανισμένο εν θερμώ ή εν ψυχρώ.

Κατασκευάζονται σε διάφορες διαστάσεις, όσον αφορά το ύψος, την διατομή του άξονα (μπετονοσιδερό) και την διάμετρο της φλάντζας.

Για τις φλάντζες χρησιμοποιείται χάλυβας ποιότητας St 37 και κοπή σε Παντογράφο High Definition, ένω για τον άξονα χρησιμοποιείται μπετοσίδερο, ποιότητας χάλυβα SS500 (ατσάλι). Η συγκόλληση γίνεται από πιστοποιημένους συγκολλητές με τρόπο συγκόλλησης MIG (σύρμα).

Υπάρχει δυνατότητα γαλβανίσματος ή ασταρώματος, κατόπιν συνεννόησης καθώς επίσης και η κατασκευή ειδικών διαστάσεων.

Ορισμένες διαστάσεις από τα παρακάτω εξαρτήματα πληρούν τις προδιαγραφές των προγραμμάτων ΕΛΓΑ.

Description

 

Find us on Social Media:

  

 

Subscribe to our channel: