Ακριανός Πάσσαλος Ειδικές περιπτώσεις

Ακριανός Πάσσαλος Ειδικές περιπτώσεις

Για μεγάλες σειρές (πάνω από 150m )

 

Α.Ακριανός πάσσαλος προγαλβανισμένος εν θερμώ με 4 οπές Φ8,

από σωλήνα κατασκευών απαση,

Φ48Χ2mm, Φ60Χ2mm (πάχος), Φ60Χ2,5mm (πάχος), Φ60Χ3mm (πάχος)

 

Β.Ακριανός πάσσαλος από

προφίλ ραουλιέρας γαλβανιζέ τύπου

C180Χ60Χ2mm, 2,5mm, 3mm

 

Γ.Ακριανός πάσσαλος από

προφιλ ραουλιέρας γαλβανιζέ τύπου Σ162Χ60Χ2mm, 2,5mm, 3mm

 

Δ.Ακριανός πάσσαλος από ΗΤΑ ΙPE 80

(γαλβανισμένο εν ψυχρώ)

Description

 

Find us on Social Media:

  

 

Subscribe to our channel: