Ανοξείδωτο κανάλι σχισμής

Ανοξείδωτο κανάλι σχισμής

Τεχνικά χαρακτηριστικά:

-Είναι κατασκευασμένο από λαμαρίνα ανοξείδωτη πάχους 1,50mm, ποιότητας χάλυβα 304, διαμορφωμένο στην στράντζα, κομμένο με τεχνολογία Laser και έχει συγκολλημένους αποστάτες από άξονα Φ 10 ανά 500 mm περίπου στην σχισμή.

-Επίσης έχει συγκολλημένες λάμες από 2 mm ανά 1 m από τις 2 πλευρές (τζινέτια), προκειμένου να πακτωθεί – στερεωθεί στο τσιμέντο, που πρόκειται να ”ρίξετε”.

-Έχουν συγκολλημένες φλάντζες σύνδεσης και τις αντίστοιχες βίδες και τα παξιμάδια τους, συνοδευόμενα από φλάντζες σιλικόνης, κομμένες με τεχνολογία Laser.

-Το βάθος του φρεατίου εξαρτάται συνήθως από τα νερά και τα λύματα, που θέλουμε να συλλέξουμε κατά περίπτωση.

– Προσθέτουμε βίδες και παξιμάδια, inox ασφαλείας.

Description

 

Find us on Social Media:

  

 

Subscribe to our channel: