Αντιβυθιστική πλάκα

Αντιβυθιστική πλάκα

Πέδιλο τσιμεντοπασάλου (αντιβυθιστική πλάκα) Πλάκα μεταλλική (st37) ΓΑΛΒΑΝΙΣΜΕΝΗ ΕΝ ΨΥΧΡΩ Διαστάσεων: 33cm X 12,5cm,

Πάχος: 4mm

(Περιλαμβάνει βίδες γαλβανιζέ Μ12Χ120 και παξιμάδια)

 

Πέδιλο τσιμεντοπασάλου (αντιβυθιστική πλάκα) Πλάκα μεταλλική (st37) ΠΡΟΓΑΛΒΑΝΙΣΜΕΝΗ ΕΝ ΘΕΡΜΩ Διαστάσεων: 33cm X 12,5cm,

Πάχος: 4mm

(Περιλαμβάνει βίδες γαλβανιζέ Μ12Χ120 και παξιμάδια)

Description

 

Find us on Social Media:

  

 

Subscribe to our channel: