Εντατήρας ελαφριού τύπου γαλβανισμένος για τσιμεντοπάσσαλο

Εντατήρας ελαφριού τύπου γαλβανισμένος για τσιμεντοπάσσαλο

(Συνοδεύεται με 1 ασφάλεια, 1 εξάγωνο πείρο και με βίδα – παξιμάδι)

Για την εγκατάσταση του, χρησιμοποιούμε γερμανοπολύγωνο  κλειδί Νο13

Description

 

Find us on Social Media:

  

 

Subscribe to our channel: