Εργαλείο τοποθέτησης πασσάλων με την πίεση νερού

Εργαλείο τοποθέτησης πασσάλων με την πίεση νερού

Το εργαλείο τοποθέτησης πασσάλων, ανοίγει τρύπες με την πίεση του νερού σε ξηρό ή πετρώδες έδαφος, για να τοποθετηθούν εύκολα και γρήγορα οι αμπελουργικοί πάσσαλοι στο αμπέλι.

Description

 

Find us on Social Media:

  

 

Subscribe to our channel: