Ημίσκληρο γαλβανισμένο σύρμα διατομής

Ημίσκληρο γαλβανισμένο σύρμα διατομής

Ημίσκληρο γαλβανισμένο σύρμα διατομής Φ3, συγκράτησης συρμάτων τσιμεντοκολώνας -25 cm -30cm

Description

 

Find us on Social Media:

  

 

Subscribe to our channel: