Ημίσκληρό – κοινό Σύρμα γαλβάνιζε αγροτικής χρήσης (εισαγωγής μας)

Ημίσκληρό – κοινό Σύρμα γαλβάνιζε αγροτικής χρήσης (εισαγωγής μας)

(Ποιότητα   γαλβανίσματος με όριο θραύσης 450-500 Ν/mm2 επιμήκυνση 20%).

Νο 13  Φ2mm   40m/kg

No 14 Φ2,2mm 33m/kg

No 15 Φ2,4mm 30m/kg

No 16 Φ2,7mm 22m/kg

No 17 Φ3,0mm 18m/kg

No 18 Φ3,4mm 14m/kg

No 19 Φ3,9mm 10m/kg

Description

 

Find us on Social Media:

  

 

Subscribe to our channel: