Καπέλο πλαστικό για τσιμεντοπασσάλους αντιχαλαζικής προστασίας