Λάμα στήριξης σύρματος μεταλλικού πασσάλου Ε.Τ

Λάμα στήριξης σύρματος μεταλλικού πασσάλου Ε.Τ

(από προγαλβανισμένη λαμαρίνα, ποιότητας χάλυβα DX51D – Ζ200 από έλασμα

2mm πάχος και 20mm φάρδος, με μία διπλή εγκοπή σε κάθε άκρηκαι οπή Φ6,50 στο κέντρο) (προσφέρεται βίδα γαλβανιζέ 8Χ20 με παξιμάδι, για την στήριξη του στον πάσσαλο)

-50mmΧ20mmX2mm

-100mmΧ20mmX2mm

-140mmΧ20mmX2mm

-160mmΧ20mmX2mm

-180mmΧ20mmX2mm

-200mmΧ20mmX2mm

-240mmΧ20mmX2mm

-280mmΧ20mmX2mm

-320mmΧ20mmX2mm

-360mmΧ20mmX2mm

Μπορεί να παραχθεί σε οποιοδήποτε μήκος επιθυμεί ο πελάτης

Description

 

Find us on Social Media:

  

 

Subscribe to our channel: