Λάμα στήριξης σύρματος μεταλλικού πασσάλου Β.Τ

Λάμα στήριξης σύρματος μεταλλικού πασσάλου Β.Τ

(από προγαλβανισμένη λαμαρίνα, ποιότητας χάλυβα DX51D – Ζ200 από έλασμα

3mm πάχος και 30mm φάρδος, με μία διπλή εγκοπή σε κάθε άκρηκαι οπή Φ6,50 στο κέντρο) (προσφέρεται βίδα γαλβανιζέ 8Χ20 με παξιμάδι, για την στήριξη του στον πάσσαλο)

-50mmΧ30mmX3mm

-100mmΧ30mmX3mm

-140mmΧ30mmX3mm

-160mmΧ30mmX3mm

-180mmΧ30mmX3mm

-200mmΧ30mmX3mm

-240mmΧ30mmX3mm

-280mmΧ30mmX3mm

-320mmΧ30mmX3mm

-360mmΧ30mmX3mm

Μπορεί να παραχθεί σε οποιοδήποτε μήκος επιθυμεί ο πελάτης

Description

 

Find us on Social Media:

  

 

Subscribe to our channel: