Μεταλλικός συγκολλημένος κρίκος αντιχαλαζικών διχτυών

Μεταλλικός συγκολλημένος κρίκος αντιχαλαζικών διχτυών

Μεταλλικός συγκολλημένος κρίκος αντιχαλαζικών διχτυών διαμέτρου Φ100

από άξονα Φ8mm (st37), ΓΑΛΒΑΝΙΣΜΕΝΟΣ ΕΝ ΨΥΧΡΩ

Description

 

Find us on Social Media:

  

 

Subscribe to our channel: