Πατάρι – Βάση Πιεστηρίου

Πατάρι – Βάση Πιεστηρίου

Κατασκευασμένο από συνδυασμό διατομών ΗΤΑ (ΗΕΒ 200, IPE 270, ΙΡΕ 120) και χαλυβδοελασμάτων (20, 16 και 10 mm), όπως προκύπτει έπειτα από μελέτη των μηχανολόγων της εταιρείας μας.

Με δάπεδο από λαμαρίνα κριθαράκι 2,50 mm πάχος και τα απαραίτητα κιγκλιδώματα ασφαλείας περιμετρικά.

Επίσης σκάλα κατακόρυφη για ασφαλή πρόσβαση στο πιεστήριο.

H όλη κατασκευή είναι χαλύβδινη St 37 και βαμμένη με ασταρόχρωμα. Περιλαμβάνεται η μεταφορά και η τοποθέτηση με τα απαραίτητα υλικά στήριξης με την παρουσία συνεργαζόμενου γερανο.

Description

 

Find us on Social Media:

  

 

Subscribe to our channel: