Συρματόσχοινο χαλύβδινο

Συρματόσχοινο χαλύβδινο

Διαθέτουν πιστοποίηση τεχνικών προδιαγραφών συμφώνα με τις απαιτήσεις του ΕΛΓΑ

ΕΙΣΑΓΩΓΗΣ ΜΑΣ

Συρματόσχοινο χαλύβδινο:

1.

γαλβάνιζε 4mm

κατασκευή 1Χ19

(καρούλι 2000m)

Ελάχιστο φορτίο θραύσης: 15.600Ν

Θεωρητικό βάρος: (12,61m/kg)

2.

γαλβάνιζε 5mm κατασκευή 1Χ19

(καρούλι 2000m)

Ελάχιστο φορτίο θραύσης 23.500Ν

Θεωρητικό βάρος: (8,06m/kg)

3.

γαλβάνιζέ 6mm

κατασκευή 6Χ7 WSC

(καρούλι 1000m)

Ελάχιστο φορτίο θραύσης 28.900Ν

Θεωρητικό βάρος: (7,04m/kg)

4.

γαλβάνιζε 8mm

κατασκευή 6Χ7 WSC

(καρούλι 1000m)

Ελάχιστο φορτίο θραύσης 47.500Ν

Θεωρητικό βάρος: (3,97m/kg)

Description

Find us on Social Media:

  

 

Subscribe to our channel: