Βάση στήριξης ξύλινων βαρελιών οίνου

Βάση στήριξης ξύλινων βαρελιών οίνου

Διατίθεται και ηλεκτροστατικά βαμμένο ή βαμμένο μόνο με αστάρι.

Τεχνικά χαρακτηριστικά:

1.

Κατασκευασμένη από κοιλοδοκό 40X40X2mm και λάμα 40X6mm.

-Διαστάσεων: 1,15m X 0,78m X 0,33m

-Ηλεκτρολυτικό γαλβάνισμα.

-Τοποθετούνται δύο βαρέλια 225Lt στην κάθε βάση, και τοποθετούνται έως και τρείς καθ’ ύψος.

-Βάρος : 33kg / τεμ.

2.

Κατασκευασμένη από κοιλοδοκό 50X50X2,5mm και κοιλοδοκό 30X30X2mmκαι λάμα 40X6mm

-Διαστάσεων: 1,40m X 0,90m X 0,41m

-Ηλεκτρολυτικό γαλβάνισμα.

-Τοποθετούνται δύο βαρέλια 300Lt στην κάθε βάση, και τοποθετούνται έως και τρείς καθ’ ύψος.

-Βάρος : 40kg / τεμ.

 

Προαιρετικά μπορεί να  παραδοθεί και γαλβανισμένη εν θερμώ, καθώς επίσης και ηλεκτροστατικά βαμμένη, έπειτα από σχετική σας ζήτηση.

Description

 

Find us on Social Media:

  

 

Subscribe to our channel: